radioparadiso.nl.nu

Over Tweede wereld Oorlog

 

220px-Bundesarchiv_Bild_183-S33882,_Adolf_Hitler_retouched
 

De bange meidagen en wat eraan vooraf ging.

op 3 februari 1933 hield Adolf Hitler,leider van de nationaal socialistische partij ( nazi partij ) Drie dagen tevoren benoemd tot rijkskanselier van Duitsland,zijn eerste officiele toespraak.Hij sprak toen over de voor Duitsland noodzakelijke levensruimte die volgens hem in het oosten van Europa zou moeten veroverd.Hij stelde daarbij een meedogenloze germanisering van die veroverde gebieden in het vooruitzicht.Wat dat betekende,zou europa later met walging ervaren,want Hitler deed zijn woord gestand.

De staatshoofden van de Europese landen trokken zich van die uitspraken weinig aan.Ze hielden het,zoals achteraf bleek zeer ten onrechte,op grootspraak maar Hitler begon kort nadat hij met zijn nazi´s aan de macht was gekomen al met de uitvoering van het door hem opgestelde veroveringsplan.

Op 7 maart 1936 trokken de Duitse troepen het Rijnland binnen.op 13 maart 1938 werd Oostenrijk bij Duitsland ingelijfd.op 1 oktober 1938 trok het Duitse leger sudetenland binnen,de Duitsers werden er met bossen rozen door de bevolking ontvangen.kort daarop werd de rest van Tsechoslowakije door de Duitsers onder de voet gelopen.op 22 maart 1939 sloegen de nazi´s in Memel toe en bezetten de stad als behorend bij hetDuitse rijk.maar nog had Hitler niet genoeg.

Hij wilde daarna de poolse corridor en de stad Danzig bij zijn groot duitse rijk voegen.de polen voelde daar niets voor en lieten zich niet door bedreigingen en chantage van de duitse zijde beinvloeden.

Op 23 maart gaf Hitler zijn generaals opdracht om een plan te ontwerpen voor de grote aanval op Frankrijk.er hoefde daarbij,aldus Hitler,geen rekening te worden gehouden met de neutraliteit van Belgie en Nederland.

Hitler sloot een niet-aanvalsverdrag met de Sovjet unie.in een bij dat verdrag behorend geheim protocol werd Polen tussen beide landen verdeeld maar ook de geallieerden zaten niet stil.op 25 Augustus 1939 kwam een Brits-Pools defensief verbond tot stand,reden voor Hitler om de op 26 augustus 1939 voorgenomen aanval op Polen uit te stellen.

Diezelfde dag garandeerde Hitler de neutraliteit van Belgie,Nederland Denemarken Zwitserland en Luxemburg.

Op 1 september 1939 viel Duitsland onverhoeds Polen aan.de Fransen en Britten stelden Duitsland hierop een ultimatum.maar Hitler voelde zich zeker van zijn zaak en trok zich er niets van aan.

Op 3 september 1939 verklaarde Frankrijk en Groot-Brittanie Duitsland de oorlog, de tweede oorlog was begonnen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb